Artur Barysiewicz

współwłaściciel

Wiceprezes zarządu firmy ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, odpowiedzialny m.in. za realizację projektów oraz rozwój biznesowy.

email abarysiewicz@gmail.com
 Telefon komórkowy w Grecji +306989214079

Telefon komórkowy w Polsce +48534151367.

ΠΡΠ Hotel in Papigo, Greece

ΠΡΠ hotel 2008-2018